Manifest

Semana de lucha por un ferrocarril que vertebre el territorio y enfríe el planeta

La declaració de l'any 2021 com a any europeu del ferrocarril suposa una oportunitat per rellançar i posar en primer lloc les prioritats la defensa del ferrocarril com a mitjà de transport segur, al servei de les persones i ambientalment sostenible.

Els successius governs del PP i del PSOE han efectuat durant els darrers anys una política de transport ferroviari orientada a la seva liberalització i privatització, destinant ingents quantitats de diners públics a la construcció de línies d'Alta Velocitat que poguessin fer atractiva l'arribada d'operadors privats i abandonant les inversions en les línies ferroviàries normals / convencionals, utilitzades pel 95% de les persones que utilitzen el tren. L'Alta Velocitat ha consumit grans inversions públiques, té un gran impacte ambiental i energètic, i ha contribuït a l'aïllament d'infinitat de zones rurals. Aquesta concepció del transport s'allunya del paper de prestació de servei públic, de vertebració i de reequilibri territorial que ha de jugar el ferrocarril.

La progressiva disminució de serveis en els municipis de menys de 20.000 habitants està contribuint directament a la seva desaparició, ja que les persones que hi viuen necessiten desplaçar-se per accedir a serveis de primera necessitat com l'educació, la sanitat o les consultes a professionals de tota mena. Igualment, aquests serveis de transport resulten fonamentals perquè les dones que pateixen violència de gènere puguin tenir una via de sortida de l'entorn on pateixen aquest maltractament, així com tenir un accés a serveis i recursos de diverses tipologies. A més a més, una xarxa ferroviària descentralitzada i accessible representa un instrument indispensable per aconseguir una repoblació juvenil de les zones buidades.

D'altra banda, no podem oblidar que vivim en una situació d'emergència climàtica en què el ferrocarril esdevé una peça clau en la imprescindible descarbonització del transport. L'aposta per un errat model basat en la carretera i en l'automòbil ha debilitat un sistema ferroviari normal / convencional i electrificat, que avui hauria de jugar un paper central en la lluita climàtica. És prioritari centrar esforços en el transvasament cap al ferrocarril de mercaderies i persones que avui són transportades per carretera. Reivindiquem el ferrocarril com un dels modes de transport més eficients energèticament i amb menors emissions; eix d'una mobilitat sostenible i multimodal que contribueix tant a la construcció de ciutats més habitables com a l'equilibri del conjunt del territori. A aquests criteris haurien de respondre a la planificació i debats sobre transport i mobilitat en tots els àmbits, des del més global als més locals, amb actuacions que contribueixin responsablement al refredament del planeta.

Des de les plataformes pel tren i les organitzacions signants d'aquest manifest, conscients de la importància social, vertebradora i sostenible el transport ferroviari, traslladem una proposta a la ciutadania per fer possible un gir radical en les polítiques de transport, i així avançar cap a un model sostenible on la mobilitat a peu, en bicicleta i en tren siguin la prioritat, i la resta de modes siguin subsidiaris i complementaris fins que no redueixin al mínim la seva agressivitat mediambiental.

La proposta es basa en els següents aspectes:

 1. Redisseny de ciutats i aglomeracions urbanes per prioritzar un sistema de mobilitat basat en els desplaçaments a peu, amb bicicleta, amb tren i en altres modes de transport públic col·lectiu.
 2. Redisseny de l'oferta de serveis de les empreses ferroviàries públiques (estatals i autonòmiques) per garantir un sistema multimodal i cadenciat de connexions que integri de forma adequada els serveis regionals amb els de llarga distància. Això, amb l'objectiu de facilitar que totes les poblacions, directament o mitjançant les capçaleres de comarca, puguin accedir a béns, serveis i contactes amb les altres persones, podent anar i tornar al seu municipi de referència dintre de la mateixa jornada.
 3. Establiment de criteris socials, especialment en el medi rural, per combatre la reducció i eliminació progressiva dels serveis de transport ferroviari, causa fonamental de la despoblació i l'aïllament.
 4. Garantir l'accés universal al tren a totes les persones usuàries, tant en termes d’ assequibilitat (per al conjunt de la població i amb tarifes socials destinades a col·lectius vulnerables), com mitjançant l'eliminació de les barreres físiques que impedeixen l'accés a trens i estacions.
 5. Redisseny de les places a ocupar en els trens o, si escau, utilització dels cotxes furgó ja existents, per facilitar l'accés dels ciutadans que viatgin amb la seva bicicleta. Així mateix, adaptació dels vehicles amb espais exclusius per a bicicletes o, almenys, amb seients abatibles que permetin el transport de bicicletes amb garanties.
 6. Increment substancial de les inversions en la renovació i actualització de les infraestructures de les línies de tren convencional, executant completament les partides pressupostàries assignades. Aquestes inversions han de ser prioritàries enfront de l'Alta Velocitat, per a la qual demanem una moratòria en la construcció de línies, reorientant les ja construïdes, per permetre la intermodalitat amb el ferrocarril normal / convencional i altres modes de transport sostenibles.
 7. Recuperació, en concordança amb la tendència europea per a aquest tipus de serveis, dels trens nocturns suprimits, a més d'incrementar l'oferta de circulacions nocturnes. L'objectiu és connectar tant els territoris perifèrics com les comunitats autònomes allunyades entre elles, al costat de la implantació d'enllaços transeuropeus més enllà de les nostres fronteres amb Portugal i França.
 8. Recuperació de totes les circulacions suprimides i parades eliminades (totalment o parcialment) en els últims anys, a conseqüència de l'aplicació d'Obligació de Servei Públic (OSP) per part de Govern, incloent en el llistat de OSP tots els trens, sense importar el tipus de subvenció que garanteix el seu manteniment, i millorant els seus horaris i temps de viatge.
 9. Potenciació del transport de mercaderies per ferrocarril dins de la xarxa bàsica que cobreixi tot el territori.
 10. Recuperació i reobertura de línies tancades, aprofitant les infraestructures, els recorreguts i les estacions existents, d'acord amb una proposta de serveis que atengui les necessitats de connectivitat territorial.
 11. Enfortiment de les xarxes de rodalies existents i creació, de forma progressiva, de noves xarxes en totes les aglomeracions urbanes. Especialment, en aquelles comunitats autònomes i capitals de província que no en disposen, relacionant les capitals amb la seva àrea urbana amb un temps de viatge al voltant d'una hora i una freqüència mínima cadenciada cada hora, donant servei a totes les localitats situades en el traçat ferroviari.
 12. Protecció de les empreses públiques ferroviàries amb compensacions que permetin abaratir el preu dels bitllets i minimitzar l'impacte de la competència.
 13. Electrificació de línies de la xarxa bàsica ferroviària i introducció, a les restants, de sistemes de tracció alternatius lliures d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, abandonant progressivament el transport ferroviari amb tracció dièsel.
 14. Compromís per part de les empreses ferroviàries públiques d’utilitzar energies renovables per a tots els serveis i instal·lacions ferroviàries.
 15. Paralització dels processos de privatització del transport ferroviari i compromís de manteniment de les empreses ferroviàries dins de l'àmbit públic.
 16. Defensem un ferrocarril públic que generi llocs de treball públics que siguin de qualitat, estables i amb drets laborals.

Llistat d'Adhesions

 • Absolucion jóvenes de las vías
 • Aliança per l'emergència climàtica València
 • Alianza por Clima
 • Alianza Verde
 • Anticapitalistas
 • Anticapitalistas Valladolid
 • ANTROPOLOGIA GLOBAL
 • ASAMBLE X EL CLIMA DE VALLADOLID
 • ASCIVA; ASAMBLEA CICLISTA DE VALLADOLID
 • Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (A.N.A.)
 • Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción - FACUA
 • Asociación de Vecinos de La Alberca
 • Asociación Española de Educación Ambiental
 • Asociación Española de Educación Ambiental
 • Asociación Española Educación Ambiental
 • ASOCIACIÓN REGION DE MURCIA LIMPIA
 • Asturies pol Clima ApC
 • ATTAC País Valencià
 • CCOO
 • CCOO
 • CCOO de La Rioja
 • CGT Valladolid
 • CGT-PV
 • CGT-Valladolid
 • CMPA
 • COESPE-Pensionistas de Tota
 • Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi
 • Col·lectiu Punt 6 SCCL
 • Col·lectiu Soterranya
 • Consejo de la Juventud de España
 • Coordinadora Ecoloxista d'Asturies
 • Coordinadora Ecoloxista d'Asturies
 • DOCENTES UNIDOS MURCIA
 • Ecologistas en Acción
 • Ecologistas en Acción Región Murciana
 • El Sindicato Ferroviario Intersindical Región de Murcia apuesta y se adhiere al manifiesto en defensa del ferrocarril y apuesta por un ferrocarril que enfrie el planeta y vertebre el territorio.
 • Esquerra Unida del País Valencià
 • FACUA CASTILLA Y LEON
 • Fundación Ecología y Desarrollo - ECODES -
 • Ganemos Palencia
 • Greenpeace
 • Intersindical Andaluza - Confederación
 • Intersindical Valenciana
 • IZQUIERDA UNIDA-VERDES R. M.
 • La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad. Consumo Responsables
 • La Ribera en Bici
 • Madres por el Clima Región de Murcia
 • Más País Extremadura
 • Mesa por el Clima de Granada
 • Monegros no pierdas tu tren (particular)
 • Movemos Europa (WeMove)
 • Movimiento por el Tren Ruta de la Plata
 • Mundo Obrero Radio
 • Murcia en Bici
 • Parque central sin especulación
 • Persona Individual (Monegros no pierdas tu tren)
 • Plataforma de defensa del ferrocarril de CGT
 • Plataforma de defensa del ferrocarril de CGT
 • PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA REGIÓN DE MURCIA
 • Plataforma Emergència Climàtica Elx
 • Plataforma por el ferrocarril Directo Madrid- Aranda- Burgos, Línea 102.
 • Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos, LÍNEA 102
 • Plataforma por la Salud y Sanidad Publica de Adturias
 • Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
 • Plataforma Salmantina en Defensa del Ferrocarril
 • Plataforms Salud Sanidad Publica
 • Podemos Asturies
 • red sevilla por el clima
 • Rodamons
 • Sector ferroviario CCOO Castilla y Leon
 • Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical)
 • SINDICATO FERROVIARIO ANDALUCÁ
 • SOTERMUN
 • STACYL
 • STE ÁVILA
 • STECYL VALLADOLID
 • STELE
 • STEPALENCIA
 • stezamora
 • SUATEA (Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadortes de la Enseñanza de Asturias)
 • Teachers for Future Spain
 • Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT)
 • UNION SINDICAL OBRERA
 • USO
 • USO
 • USO Asturias
 • USO-Asturias
 • Vega Sur te Quiero Verde
 • Xúquer Viu
 • Extinction rebellion España
 • Extinctión Rebellion Málaga